czwartek, 23 kwietnia 2015

Słowozofia: Logos – filozofia słowa. 27 maja 2015

Klub Humanistów – Instytut Filologii Polskiej UwB, Zakład Religioznawstwa i Filozofii Religii UwB i Stowarzyszenie Schola Humana mają zaszczyt zaprosić na drugą
Konferencję Naukową z cyklu
Słowozofia pod tytułem: Logos – filozofia słowa

Konferencja odbędzie się 27 maja 2015 na Wydziale Filologicznym UwB,
rok po poprzedzącej ją I Konferencji „Filozofia duszą  humanistyki”. Konferencja, na którą Państwa zapraszamy, ma charakter interdyscyplinarny, ponieważ takiego ujęcia, w naszej ocenie, wymaga jej przedmiot. Pragniemy, aby  dyskusja była skupiona wokół następujących zagadnień:

- siła mówienia - kreacja i destrukcja,
- słowo magiczne - rytuał jako forma komunikacji,
- słowo i świętość,
- langue i parole - możliwości i ograniczenia
- tabu językowe,
- język a myśl - krzywe zwierciadło czy zgodność?
- „ars" dicendi: dialektyka, retoryka, erystyka, sofistyka,
- problemy filozoficzne w literaturze,
- język traktatów filozoficznych,
- znaczenie - przestrzeń lingwistyki i filozofii,
- słowo jako terapia,
- sztuczne języki potoczne i literackie,
- wspólnoty językowe,
- przemilczenie i (nie)obecność,
- filozof we współczesnym dyskursie medialnym,
- język masowy i języki środowiskowe (struktura i obrazy świata),
- komunikowanie dzieci, młodzieży i dorosłych,
- relacje literatury i filozofii z różnymi dziedzinami sztuki.

Zależy nam, aby Państwa refleksje dotyczyły sposobów rozumienia terminu  Logos oraz roli, jaką odgrywa Słowo w refleksji filozoficznej, lingwistycznej, literackiej, kulturowej czy antropologicznej. Naszym celem jest stworzenie  płaszczyzny dialogu między doświadczonymi badaczami a młodymi przedstawicielami myśli humanistycznej, dlatego też do udziału w Konferencji  zapraszamy zarówno uczonych badaczy, jak i studentów uczelni wyższych. Wartością spotkania będzie wspólne odkrywanie związków łączących filologię i filozofię.

Przewidywana opłata konferencyjna - 150 zł (studenci i doktoranci zwolnieni).

Na zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia 2015. Karty zgłoszeniowe oraz  wszelkie pytania prosimy kierować na adres: slowozofia@gmail.com

Komitet Organizacyjny:
dr hab. Zbigniew Kaźmierczak
dr Krzysztof Korotkich
mgr Ewa Gorlewska
mgr Piotr Białomyzy
Dariusz Popko
Krzysztof Andruczyk

Karta zgłoszeniowa:  https://drive.google.com/file/d/0Bx00DLgU5Z8ncHBUSWZDajBveU0/view?usp=sharing

poniedziałek, 20 kwietnia 2015

Ważne spotkanie KHDrodzy Klubowicze!

Klub Humanistów działa bardzo aktywnie i nadszedł czas na spotkanie porządkujące nasze bieżące i przyszłe sprawy.

termin: 21 kwietnia (wtorek)
godz. 18.15
pok. 91


Program spotkania:

- omówienie bieżących zadań (Próby, Konkurs Literacki im. Anny Markowej, dzień otwarty UwB, warsztaty edytorskie);

- zaplanowanie działań przyszłych (Dni Wydziału, konferencja Logos-filozofia słowa, III konkurs recytatorski im. Poetów Polskich, IV numer "Prób", spotkanie z Dorotą Sokołowską);

- wprowadzenie ważnych zmian w statucie Klubu


Żeby jak najlepiej zrealizować nasze wspólne plany, potrzebni są ludzie, którzy odpowiedzialnie włączą się do pracy organizacyjnej. 

W związku z ważnymi decyzjami prawnymi (statut) i organizacyjnymi, które będziemy razem podejmować na spotkaniu, obecność członków Klubu
jest OBOWIĄZKOWA.  


Zarząd KH

czwartek, 9 kwietnia 2015

Finał Akademii Maturzysty i GimnazjalistyDnia 17 kwietnia 2015 roku w sali audytoryjnej Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia o godz. 16.00 odbędzie się uroczysty finał projektów Akademia Maturzysty oraz Akademia Gimnazjalisty połączony z promocją publikacji Matura ustna. Arkusze z języka polskiego. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty. W programie zakończenia między innymi: prezentacja dotycząca obu Akademii, uroczyste wręczenie dyplomów i upominków uczestnikom projektów (maturzystom i gimnazjalistom), a także podziękowanie prowadzącym zajęcia studentom i doktorantom oraz ich opiekunom. Finał zamknie krótki, gościnny wykład dr. Marka Kochanowskiego z IFP UwB, który opowie o Komiksach i sztuce. Spotkanie poprowadzą pomysłodawczynie, koordynatorki projektów oraz współredaktorki publikacji, członkinie Koła Naukowego Klub Humanistów i Koła Naukowego Edytorów „Asterysk”: Malwina Szewczyk oraz Małgorzata Wojtowicz. Na spotkanie zostali zaproszeni uczestnicy oraz ich rodzice, prowadzący zajęcia, opiekunowie projektów, a także inni zaproszeni Goście.

Obie Akademii prowadzone są na Wydziale Filologicznym przy współpracy z Wydziałem Historyczno-Socjologicznym przez studentów i doktorantów od października 2014 roku. Wsparcia nad realizacją zajęć dla tegorocznych maturzystów i gimnazjalistów udzielili: opiekun Koła Naukowego Klub Humanistów dr Krzysztof Korotkich (odpowiadający za stronę formalną projektów), metodyk języka polskiego – dr Małgorzata Frąckiewicz  oraz dydaktyk historii dr Alina Czapiuk (wspierające część merytoryczną w ramach Akademii Gimnazjalisty). Twórcami koncepcji, harmonogramów oraz koordynatorami projektów były: Malwina Szewczyk, Małgorzata Wojtowicz oraz Karolina Zaręba z IFP UwB, członkinie Klubu Humanistów, oraz mgr Magdalena Winograd z Wydziału Historyczno-Socjologicznego, przedstawicielka Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów. W ramach Akademii Maturzysty nawiązano także współpracę z Instytutem Neofilologii UwB za pośrednictwem mgr Ewy Tołoczko, która zajęła się przygotowaniem spotkań z języka angielskiego (prowadzonych od listopada do stycznia) przez studentów filologii angielskiej. Tegoroczne edycje zajęć dla młodzieży były kontynuacją zapoczątkowanej w zeszłym roku szkolnym i akademickim Akademii Maturzysty.

Powstała publikacja jest natomiast owocem prac prowadzących tegoroczną serię spotkań w ramach Akademii i współpracy z Kołem Naukowym Edytorów „Asterysk”. Nad poprawnością merytoryczną opracowań maturalnych, których przygotowaniem zajęli się studenci prowadzący zajęcia, oraz korektą i składem czuwa dr Elżbieta Jurkowska – opiekun Koła Naukowego Edytorów. Publikację zredagowały wespół z nią studentki Malwina Szewczyk oraz Małgorzata Wojtowicz. Recenzję publikacji napisała prof. Elżbieta Awramiuk z IFP UwB. Druk materiałów maturalnych sfinansowano dzięki wsparciu Dziekana Wydziału Filologicznego UwB – prof. Bogusława Nowowiejskiego oraz Parlamentu Studentów UwB.


Studenci i doktoranci zaangażowani w realizacje projektów oraz wydanie publikacji:

1. Anna Bajguz – prowadzenie zajęć z języka polskiego w ramach Akademii Maturzysty i Akademii Gimnazjalisty; współautorstwo tematów oraz ich opracowań z oświecenia i romantyzmu; korekta publikacji;
2. Magdalena Dudzińska – prowadzenie zajęć z języka polskiego, historii oraz wiedzy o społeczeństwie w ramach Akademii Maturzysty i Akademii Gimnazjalisty; współautorstwo tematów oraz ich opracowań z oświecenia i romantyzmu;
3. mgr Łukasz Faszcza – prowadzenie zajęć z historii i wiedzy o społeczeństwie w ramach Akademii Gimnazjalisty;
4. mgr Joanna Godlewska – prowadzenie zajęć z języka polskiego w ramach Akademii Gimnazjalisty;
5. mgr Katarzyna Grabowska – prowadzenie zajęć z historii i wiedzy o społeczeństwie w ramach Akademii Gimnazjalisty;
6. mgr Monika Janiszta – autorstwo tematu z dwudziestolecia międzywojennego;
7. mgr Monika Jurkowska – korekta publikacji;
8. Diana Kazimiruk – prowadzenie zajęć z języka polskiego w ramach Akademii Maturzysty; współautorstwo tematów oraz ich opracowań z antyku i pozytywizmu;
9. Marcin Klimaszewski – prowadzenie zajęć z historii i wiedzy o społeczeństwie w ramach Akademii Gimnazjalisty;
10. Izabela Kolosa – korekta publikacji;
11. Angelika Kosakowska – prowadzenie zajęć z historii i wiedzy o społeczeństwie w ramach Akademii Gimnazjalisty;
12. Monika Kozłowska – prowadzenie zajęć z historii i wiedzy o społeczeństwie w ramach Akademii Gimnazjalisty;
13. Anna Kropiewnicka – prowadzenie zajęć z języka polskiego w ramach Akademii Maturzysty i Akademii Gimnazjalisty; współautorstwo tematów oraz ich opracowań ze średniowiecza, renesansu i baroku; korekta i skład publikacji;
14. Rafał Krysztofa – prowadzenie zajęć z historii i wiedzy o społeczeństwie w ramach Akademii Gimnazjalisty;
15. Przemysław Kukliński – prowadzenie zajęć z języka angielskiego w ramach Akademii Maturzysty;
16. Martyna Lebiedzińska – skład publikacji;
17. Anna Majewska – prowadzenie zajęć z historii i wiedzy o społeczeństwie w ramach Akademii Gimnazjalisty;
18. mgr Marek Ostaszewski – prowadzenie zajęć z historii i wiedzy o społeczeństwie w ramach Akademii Gimnazjalisty;
19. Piotr Osipiuk – prowadzenie zajęć z historii i wiedzy o społeczeństwie w ramach Akademii Gimnazjalisty;
20. Izabela Romaniuk – prowadzenie zajęć z historii i wiedzy o społeczeństwie w ramach Akademii Gimnazjalisty;
21. Radosław Rudomin – korekta publikacji;
22. Sylwia Rygorczuk – prowadzenie zajęć z języka polskiego w ramach Akademii Maturzysty i Akademii Gimnazjalisty; współautorstwo tematów oraz ich realizacji z antyku i Młodej Polski;
23. Paweł Rzemieniecki – projekt okładki publikacji;
24. Dominika Olga Stankiewicz – prowadzenie zajęć z języka polskiego w ramach Akademii Maturzysty; współautorstwo tematów oraz ich realizacji z oświecenia i pozytywizmu;
25. Patrycja Szczepańska – prowadzenie zajęć z języka polskiego w ramach Akademii Maturzysty i Akademii Gimnazjalisty; współautorstwo tematów oraz ich realizacji z antyku i Młodej Polski;
26. Malwina Szewczyk – prowadzenie  i koordynowanie zajęć z języka polskiego w ramach Akademii Maturzysty i Akademii Gimnazjalisty; współautorstwo tematów oraz ich realizacji z oświecenia, dwudziestolecie międzywojennego, a także literatury wojny i okupacji; redakcja merytoryczna publikacji;
27. Katarzyna Trusewicz – prowadzenie zajęć z języka polskiego w ramach Akademii Maturzysty i Akademii Gimnazjalisty; współautorstwo tematów oraz ich realizacji z literatury współczesnej i najnowszej;
28. mgr Szymon Trusewicz – prowadzenie zajęć z języka polskiego w ramach Akademii  Maturzysty i Akademii Gimnazjalisty; współautorstwo tematów oraz ich realizacji z literatury współczesnej i najnowszej;
29. Mirela Turek – prowadzenie zajęć z historii i wiedzy o społeczeństwie w ramach Akademii Gimnazjalisty;
30. Justyna Wawrzyniak – prowadzenie zajęć z języka angielskiego w ramach Akademii Maturzysty;
31. mgr Magdalena Winograd – prowadzenie  i koordynowanie zajęć z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie w ramach Akademii Maturzysty oraz Akademii Gimnazjalisty;
32. Karolina Wnorowska – prowadzenie zajęć z języka angielskiego w ramach Akademii Maturzysty;
33. Małgorzata Wojtowicz – prowadzenie  i koordynowanie zajęć z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie w ramach Akademii Maturzysty oraz Akademii Gimnazjalisty; współautorstwo tematów oraz ich realizacji ze średniowiecza, renesansu i baroku; redakcja merytoryczna publikacji;
34. Marcin Zabłudowski – prowadzenie zajęć z historii i wiedzy o społeczeństwie w ramach Akademii Gimnazjalisty;
35. Karolina Zaręba – prowadzenie  i koordynowanie zajęć z języka polskiego w ramach Akademii Maturzysty i Akademii Gimnazjalisty; współautorstwo tematów oraz ich realizacji z oświecenia, dwudziestolecie międzywojennego, a także literatury wojny i okupacji;


Nowy Zarząd Klubu Humanistów

W nowy rok akademicki wkraczamy z nową siłą! 29 listopada został wybrany Zarząd Klubu Humanistów, który będzie sprawował pieczę nad kołem...