sobota, 5 stycznia 2013

Konkurs literacki

Konkurs literacki!

Regulamin Konkursu Literackiego im Stefana Żeromskiego i Czesława Miłosza Edycja III – luty 2013 Pod hasłem: Tak pisać, by słowom było ciasno, a myślom przestronnie… Julian Tuwim 1. Konkurs organizowany jest przez Klub Humanistów działający przy Zakładzie Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych „Wschód – Zachód” w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. 2. Kierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów szkół wyższych. 3. Do konkursu mogą być zgłaszane prace: a) opowiadanie lub nowela o objętości nie większej niż 12 stron znormalizowanego wydruku, b) wiersze (maksymalnie trzy). 4. Na pracach należy umieścić następujące informacje: a) tytuł konkursu, b) imię, nazwisko i wiek uczestnika, c) adres korespondencyjny, e-mail i telefon kontaktowy, d) nazwa i adres szkoły lub uczelni, 5. Teksty konkursowe należy nadesłać lub dostarczyć osobiście najpóźniej do 8 lutego 2013 roku do godziny 15.00 na adres: Klub Humanistów Zakładu Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych „Wschód – Zachód” Pl. Uniwersytecki 1, pok. 75 15- 420 Białystok lub kolohum@gmail.com Uczestnik otrzyma potwierdzenie otrzymania nadesłanej pracy. 6. Ewentualne pytania i wątpliwości prosimy kierować drogą mailową na adres: kolohum@gmail.com Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 28 lutego 2012 roku. Konkurs rozstrzygnie jury złożone z pracowników naukowych UwB i studentów. 7. Autor najlepszej pracy zostanie poinformowany wcześniej o swoim zwycięstwie. 8. Nagroda zostanie wręczona na Uniwersytecie w Białymstoku. 9. Regulamin konkursu znajduje się w siedzibie Zakładu Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych „Wschód-Zachód”.

Nowy Zarząd Klubu Humanistów

W nowy rok akademicki wkraczamy z nową siłą! 29 listopada został wybrany Zarząd Klubu Humanistów, który będzie sprawował pieczę nad kołem...