niedziela, 8 lutego 2015

Konferencja: "Logos - filozofia słowa"Białystok, dn. 30 stycznia 2015

Klub Humanistów – Instytut Filologii Polskiej UwB, Zakład Religioznawstwa
i Filozofii Religii UwB i Stowarzyszenie Schola Humana
mają zaszczyt zaprosić na drugą konferencję z cyklu Słowozofia
pod tytułem: Logos – filozofia słowa


Konferencja odbędzie się 27 maja 2015 roku w auli Wydziału  Filologicznego UwB, rok po poprzedzącej ją I Konferencji pod hasłem: Filozofia duszą  humanistyki.
Konferencja, na którą Państwa zapraszamy, ma charakter interdyscyplinarny, ponieważ takiego ujęcia, w naszej ocenie, wymaga jej przedmiot. Pragniemy, aby  dyskusja była skupiona wokół następujących zagadnień:
- siła mówienia - kreacja i destrukcja,
- słowo magiczne - rytuał jako forma komunikacji,
- słowo i świętość,
- langue i parole - możliwości i ograniczenia
- tabu językowe,
- język a myśl - krzywe zwierciadło czy zgodność?
- „ars" dicendi: dialektyka, retoryka, erystyka, sofistyka,
- problemy filozoficzne w literaturze,
- język traktatów filozoficznych,
- znaczenie - przestrzeń lingwistyki i filozofii,
- słowo jako terapia,
- sztuczne języki potoczne i literackie,
- wspólnoty językowe,
- przemilczenie i (nie)obecność,
- filozof we współczesnym dyskursie medialnym,
- język masowy i języki środowiskowe (struktura i obrazy świata),
- komunikowanie dzieci, młodzieży i dorosłych,
- relacje literatury i filozofii z różnymi dziedzinami sztuki.

Zależy nam, aby Państwa refleksje dotyczyły sposobów rozumienia terminu  Logos oraz roli, jaką odgrywa Słowo w refleksji filozoficznej, lingwistycznej, literackiej, kulturowej czy antropologicznej. Naszym celem jest stworzenie  płaszczyzny dialogu między doświadczonymi badaczami a młodymi przedstawicielami myśli humanistycznej, dlatego też do udziału w Konferencji  zapraszamy zarówno uczonych badaczy, jak i studentów uczelni wyższych. Wartością spotkania będzie wspólne odkrywanie związków łączących filologię i filozofię.
Na zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia 2015 roku. Karty zgłoszeniowe oraz  wszelkie pytania prosimy kierować na adres: slowozofia@gmail.com

Komitet Organizacyjny:
dr hab. Zbigniew Kaźmierczak
dr Krzysztof Korotkich
mgr Ewa Gorlewska
mgr Piotr Białomyzy
Dariusz Popko
Krzysztof Andruczyk


KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONFERENCJI
Logos – filozofia słowa
27 maja 2015

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza i odesłanie go do 30 kwietnia 2015 roku.


Imię i nazwisko
Tytuł naukowy
Uczelnia
Adres do korespondencji
Telefon
e-mail
Tytuł referatu

Abstrakt
nie więcej niż 200 słów


Słowa kluczowe
Faktura VAT
(proszę zaznaczyć odpowiedź znakiem x)
                   
     Tak                                                         Nie
Proszę podać dane do faktury: nazwa/imię i nazwisko; kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, NIP


1.      Opłaty konferencyjne:
Opłata konferencyjna dla osób biorących udział w konferencji wynosi: 150 zł[1]
Opłatę za uczestnictwo należy uiścić po otrzymaniu e-maila potwierdzającego przyjęcie zaproponowanego referatu. W mailu tym podane zostaną dane do przelewu.

2.      Dodatkowe informacje:
Adres zwrotny:
Po wypełnieniu właściwych pól, kartę zgłoszenia należy przesyłać na e- mail: slowozofia@gmail.com
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: http://klub-humanistow.blogspot.com/  
 lub: http://ifp.uwb.edu.pl

Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany w późniejszym terminie.[1] Opłata konferencyjna dotyczy pracowników naukowych oraz doktorantów. Studenci są z opłaty zwolnieni.

Nowy Zarząd Klubu Humanistów

W nowy rok akademicki wkraczamy z nową siłą! 29 listopada został wybrany Zarząd Klubu Humanistów, który będzie sprawował pieczę nad kołem...