piątek, 22 marca 2013

Spotkanie z Mariuszem Orzełkiem

Dnia 21 marca 2013 roku o godzinie 17.00 odbyło się spotkanie z Mariuszem Orzełkiem - reżyserem i aktorem. Przebiegało w przyjaznej i niezwykle miłej atmosferze. Nasz Gość wprowadził nas w świat gestu i słowa. Pokazał, czym dla każdego powinna być wyobraźnia, a także uświadomił nam to, że uruchamianie jej może być możliwe w każdej chwili naszego życia. Zabrał nas w świat naszych zmysłów, które otwierają ogromne perspektywy odbioru rzeczywistości. Przeprowadził kilka ciekawych ćwiczeń na pobudzenie naszych procesów myślowych i wyobrażeniowych, uwrażliwił na słowo, wskazał drogę prowadzącą do odkrywania niezwykłości świata i sztuki... Obiecał też, że jeszcze kiedyś wróci do nas z następnymi warsztatami.

Na spotkanie przybyło liczne grono miłośników teatru nie tylko z naszego uniwersytetu i wydziału, ale także z liceów. Wszyscy zgodnie przyznali, że z największą przyjemnością przyjdą na kolejne warsztaty. Skoro tak: nam pozostaje tylko wybrać dogodny termin! :) 

Wśród gości nie zabrakło również laureatów i uczestników III edycji Konkursu Literackiego im. Stefana Żeromskiego i Czesława Miłosza.Tego dnia ogłosiliśmy bowiem oficjalne wyniki.

Serdeczne podziękowania chcielibyśmy w tym miejscu złożyć naszym sponsorom, bez których tegoroczne nagrody nie byłyby możliwe. 

Dziękujemy serdecznie Dyrekcji Hotelu Branickiego w Białymstoku, Operze i Filharmonii Podlaskiej, Białostockiemu Teatrowi Lalek, Instytutowi Filologii Polskiej, a także Uniwersytetowi w Białymstoku.

Poniżej zamieszczamy listę laureatów tegorocznej edycji Konkursu Literackiego: 

W dziedzinie prozy wyróżniliśmy następujące prace:

1. opowiadanie Katarzyny Anny Możejko pod tytułem „Grande Valse Brillante”
2. opowiadanie Mateusza Adama Marcina Katany pod tytułem „21611”

W dziedzinie poezji przyznaliśmy następujące nagrody:

I nagrodę za wiersze Moniki Godlewskiej („Nie umiem grać wesołych melodii”, „Ocean”, „Wymyślanie życia”)

II nagrodę za wiersze Jakuba Popławskiego („W dużym mieście”, „Niebo”, „Statystyki demograficzne”)

III nagrodę za wiersze Natalii Murawskiej („Sen nasz ostatni”, „Pozwól mi”, „Niepoprawnie muszę”)

 oraz równorzędne wyróżnienia prac:

1.       Justyny Raczkowskiej („Baby”, „Bóg jest poetą”, „Przepis na”)
2.       Anny Moniki Stachelek (incipit: „ Uchwyć mnie proszę w tej chwili”)
3.       Pauli Trzeszczkowskiej („Jeśli”, „Pragnienie”, „Lustracja”)
4.     Katarzyny Zalewskiej („Z poezją (na gapę)")

Wszystkim zwycięzcom jeszcze raz serdecznie gratulujemy! 

poniedziałek, 11 marca 2013

Zaproszenie na spotkanie z Mariuszem OrzełkiemSerdecznie zapraszamy do udziału w

warsztatach literacko-teatralnych

pod hasłem

„Między słowem a gestem”.


Poprowadzi je aktor i reżyser  -
Mariusz Orzełek.


Podczas spotkania zostaną również wręczone nagrody laureatom
III edycji Konkursu Literackiego
im. Stefana Żeromskiego i Czesława Miłosza.

Spotkajmy się 21 marca 2013 roku o godzinie 17.00 na Wydziale Filologicznym UwB w sali 74.

sobota, 9 marca 2013

JESZCZE O KONFERENCJI


Celem Konferencji jest wymiana wiedzy, doświadczeń oraz poglądów między pracownikami naukowymi, doktorantami oraz studentami zainteresowanymi twórczością Juliana Tuwima.

W szczególności interesują nas następujące zagadnienia badawcze:

- główne idee, mity, symbole w dziełach i refleksji pisarza,
- wątki okultystyczne w lirykach Tuwima,
- Julian Tuwim jako ironista,
- między sacrum a profanum  o transcendencji dzieł poety,
- pogranicza kultur w twórczości Tuwima,
- historiozofia w twórczości pisarza,
- Tuwim a krytyka literacka dawniej i dziś,
 - tradycja w twórczości Tuwima,
- satyra polityczna,
- reinterpretacje twórczości Tuwima w muzyce,
- motywy cygańskie w poezji Tuwima,
- pasje językowe: lingwistyka i translatoryka,
- portret Polaka w twórczości Tuwima,
- inne…

Przedstawione  na konferencji referaty zostaną opublikowane w książce planowanej na 2014 rok.


Serdecznie zapraszamy!

KONFERENCJA NAUKOWA JULIAN TUWIM. TRADYCJA – RECEPCJA – PERSPEKTYWY BADAWCZE

Szanowni Państwo, Wykładowcy i Studenci

serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w organizowanej przez nasze koło a koordynowanej przez jego dwie członkinie - Monikę Janisztę i Monikę Jurkowską Konferencji Naukowej pt. „Julian Tuwim. Tradycja – recepcja – perspektywy badawcze”. Opiekę naukową nad konferencją sprawuje Pan dr Krzysztof Korotkich. Sesja odbędzie dnia 18.06.2013 roku.
Wszelkie pytania oraz wątpliwości prosimy kierować drogą mailową na adres e-mailowy: jakitotuwim@gmail.com lub też na adres naszego koło: kolohum@gmail.com

Na te adresy prosimy także wysyłać zgłoszenia, na które czekamy do 15.04.2013 roku.

Oto wzór karty zgłoszeniowej:


KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONFERENCJI
JULIAN TUWIM...Prosimy o wypełnienie poniższego formularza i odesłanie go do 15.04.2013 roku. Dane adresowe znajdują się na końcu niniejszego dokumentu. Potwierdzenie przyjęcia karty zgłoszenia powinno zostać do Państwa przesłane w ciągu tygodnia od otrzymania.

Imię i nazwisko

Tytuł naukowy

Uczelnia

Adres do korespondencji

Telefon

e-mail

Tytuł referatu*


Abstrakt
nie więcej niż 500 słów


Słowa kluczowe

Nocleg
nie potrzebuję noclegu
17/18 czerwca
18/19 czerwca

Dla zainteresowanych możemy zarezerwować także inne terminy noclegów, na koszt Gości, po uprzednim skonsultowaniu daty noclegu oraz rodzaju hotelu z organizatorami.
Faktura VAT
(proszę zaznaczyć odpowiedź znakiem x)
                    
    Tak                                                         Nie
Proszę podać dane do faktury: nazwa/imię i nazwisko; kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, NIP


1.      Opłaty konferencyjne:
Opłata konferencyjna dla osób biorących udział w konferencji wynosi: 300 zł
Opłata obejmuje materiały konferencyjne, poczęstunek, obiad, kolację, nocleg.
Opłatę za uczestnictwo należy uiścić po otrzymaniu e-maila potwierdzającego przyjęcie zaproponowanego referatu. W mailu tym podane zostaną dane do przelewu.

2.      Dodatkowe informacje:
Adres zwrotny:
Po wypełnieniu właściwych pól, kartę zgłoszenia należy przesyłać na e- mail: kolohum@gmail.com
Dodatkowe informacje będą znajdować się na stronie: http://klub-humanistow.blogspot.com/     lub: http://ifp.uwb.edu.pl 

Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany w terminie późniejszymNowy Zarząd Klubu Humanistów

W nowy rok akademicki wkraczamy z nową siłą! 29 listopada został wybrany Zarząd Klubu Humanistów, który będzie sprawował pieczę nad kołem...