piątek, 29 kwietnia 2016

III Konkurs Literacki im. Anny Markowej - rozstrzygnięty!

27 kwietnia rozstrzygnęliśmy III Konkurs Literacki im. Anny Markowej. Uroczystość wręczenia nagród miała miejsce w Auli Wydziału Filologicznego UwB. 
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie Konkursu będącego znakiem pamięci o jego Patronce. 

I miejsce w kategorii "poezja" zajęła Ewelina Głowacka, studentka filozofii UwB

I miejsce w kategorii "proza" zajęły: Monika Chomko, studentka Politechniki Białostockiej oraz Klaudia Rybołowicz, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.
Łącznie nagrodzonych zostało 13 uczestników Konkursu.

Gratulujemy Laureatom i wszystkim tym, którzy przesłali swoje prace. 

Więcej informacji o Konkursie pod linkiem:

Wystawa prac Anny Worowskiej

W korytarzach Instytutu Filologii Polskiej można podziwiać wystawę prac Anny Worowskiej - wybitnej fotograf z Białegostoku prezentującej piękno podlaskiej przyrody. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej artystki:

http://annaworowska-foto.pl

Wystawa prac Anny Woworskiej "podlaskie...", będąca fotograficzną opowieścią wybitnego fotografika, jest dostępna w "Galerii na schodach" na Wydziale Filologicznym UwB. Zdjęcia artystki dialogizują z poezją Jana Leończuka - pisarza związanego z białostocką polonistyką. 
Wystawa została przygotowana przez studentki kulturoznawstwa: Urszulę Powichrowską, Magdę Piechrzało i Julitę Różak z Klubu Humanistów.

Otwarcie wystawy miało miejsce 27 kwietnia o godzinie 17:30 w korytarzu Instytutu Filologii Polskiej.
Zdjęcia można oglądać do końca lipca 2016 roku. 

Z serca zachęcamy!poniedziałek, 21 marca 2016

piątek, 18 marca 2016

Spotkanie z Janem Leończukiem (fotorelacja)


17 marca w Instytucie Filologii Polskiej gościliśmy pana Jana Leończuka - poetę, twórcę białostockiej przestrzeni kulturalnej, dyrektora Książnicy Podlaskiej. 

Rozmowie o poezji i odczytaniu wybranych wierszy Autora towarzyszyła muzyka i wokalna interpretacja jego utworów. Liczymy, że to spotkanie nie było ostatnim, lecz pierwszym z wielu kolejnych.


piątek, 11 marca 2016

Pierwsze spotkanie z Niną Rotach - za nami!

8 marca odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu pn. "Jak studiować efektywnie i z przyjemnością?". Zajęcia prowadzi Nina Rotach -  lingwistka i psycholog biznesu, od wielu lat mieszkająca i pracująca również za granicami kraju, przede wszystkim w Szwajcarii (Zürich) oraz krajach Unii Europejskiej. 

Program przewiduje zapoznanie słuchaczy z instrumentami psychologii stosowanej w następujących dziedzinach:

- samomotywacja
- decyzyjność
- unikanie prokrastynacji
- techniki przetwarzania dużej ilości informacji
- koncentracja, fokus, “flow”
- radzenie sobie ze stresem - prewencja burnout
- techniki prowadzenia rozmów (aktywny udział w zajęciach)

Zaplanowano 3 wykłady oraz 3 zajęcia warsztatowe. Zajęcia będą się odbywały raz w tygodniu, każde po 90 minut. Możliwe jest zwiększenie liczby zajęć.

wstęp wolny
Kolejne spotkanie już w najbliższy wtorek (15.03.)!


Spotkanie z JANEM LEOŃCZUKIEM

17 marca (czwartek) o 17.00 zapraszamy na spotkanie z Janem Leończukiem - poetą, tłumaczem, redaktorem, wydawcą, polonistą, dyrektorem Książnicy Podlaskiej.
Jan Leończuk jest autorem wielu tomów poetyckich, z których należy wymienić Żertwę, Żalnik, Pieśni z karnawału, Duszną noc, kilka tomów Zapiśnika. Jest laureatem wielu nagród, w tym Nagrody im. Wiesława Kazaneckiego. 
/aula na I piętrze


/wstęp wolny

III Konkurs Literacki im. Anny Markowej - do końca marca 2016

Tylko do końca marca można nadsyłać prace konkursowe!

Zachęcamy do udziału - na laureatów czekają

 atrakcyjne nagrody.

Szczegóły na stronie Organizatora.
sobota, 13 lutego 2016

Spotkanie z nominowanymi do XXV Nagrody Literackiej im. Wiesława Kazaneckiego

25 lutego odbędzie się spotkanie z autorami nominowanymi w tym roku do XXV Nagrody Literackiej Prezydenta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego. Przypominamy, że wśród nominowanych znalazł się Janusz Taranienko, autor wydanych w BKF "przeszłości". Godz. 18.30, Centrum im. Ludwika Zamenhofa (ul. Warszawska 19) wstęp wolny


Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Tendencje we współczesnej polszczyźnie

 na przykładzie języka mediów


wykład profesor Elżbiety Awramiuk
Link do wydarzenia:
Język mediów

wtorek, 2 lutego 2016

Trwa nabór tekstów do IV numeru czasopisma "Próby"

Próby. Nieregularnik Filologiczny
numer 4 – rytuały / gesty

reprezentacje teatralizacji


Zaproszenie do 4 numeru


Słowa „rytuał”, „ceremonia”, „obrzęd” kojarzone są ze sferą sacrum, z czynnościami symbolicznymi, specjalnymi, wykonywanymi tylko w określonych okolicznościach, przez co mającymi wręcz boską legitymację. Tak rozumiany rytuał budzi niepokój, egzystencjalną trwogę – za jego pośrednictwem dotykamy czegoś, co pozamaterialne, niedostępne bezpośredniemu poznaniu. Szaman zaś, postać realizująca rytuał, swoiste medium między światem fizycznym i duchowym, jawi się nam jako człowiek mający w sobie pierwiastek ludzki i boski.
Tymczasem działania magiczne, swoiste ceremonie, mają nie tylko uświęcony wymiar. Towarzyszą nam każdego dnia w postaci etykiety, przyjętego wzorca zachowań, scenariusza wydarzeń okolicznościowych, w formie przesądów (gestów nakazanych i zakazanych), ludowych powiedzeń, a także w procesie doskonalenia naszych umiejętności interpersonalnych. Wszelkie znane z codzienności rytuały są nieodłącznym elementem życia wspólnoty: konstytuują grupę społeczną i kulturową. Są dobrem wspólnym etnosu, warunkują porozumienie, jedność należących do niego ludzi, stanowią również podstawę jego tożsamości.
 Podejmowane przez nas aktywności, którym przypisujemy szczególną moc, które są czymś więcej niż koniecznym wykonaniem zadania, odzwierciedlają nasze przekonanie o istnieniu pewnych pozamaterialnych czynników sprawczych mających realny wpływ na nasze życie. Wbrew powszechnym deklaracjom odejścia od dawnych guseł, wierzeń, od ludowej mistyki, nasze zracjonalizowany obraz rzeczywistości przeplata się z tym, co postrzegamy jako irracjonalne. Nie rezygnujemy z potocznej magii, lecz spychamy ją na margines.

Czwarty numer czasopisma „Próby” poświęcamy zagadnieniom związanym z rytualizacją i teatralizacją życia codziennego. Zapraszamy przedstawicieli nauk humanistycznych do współtworzenia pisma poświęconego obrzędom oraz powszechnemu inscenizowaniu zachowań społecznych i komunikacyjnych.
Mile widziane są wszelkie perspektywy ujęcia problemu: kulturowa, społeczna, antropologiczna, filozoficzna, literacka, psychologiczna, lingwistyczna, pedagogiczna czy religijna. Nie ograniczamy również gatunku i stylu tekstu.


Na artykuły czekamy do 31 marca 2016
 pod adresami: proby.uwb@gmail.com oraz kolohum@gmail.com


Prosimy, by artykuły nie przekraczały objętości 12 stron tekstu znormalizowanego. W tekście należy stosować wyłącznie przypisy dolne. 


__________________________________________Informacje dla autorów

Zasady ogólne
Artykuł winien być opatrzony imieniem i nazwiskiem autora/ autorów wraz z afiliacją. Długość artykułu nie powinna przekraczać 12 stron  tekstu znormalizowanego.
Tekst główny przygotowujemy według następujących kryteriów: marginesy: 2,5 cm, czcionka Times New Roman, rozmiar 12 pkt, interlinia 1,5.
Przypisy zapisujemy czcionką Times New Roman, rozmiar 10 pkt, interlinia 1,0.
Do artykułu należy dołączyć:
- streszczenie w języku polskim i obcym (maks. pół strony),
- słowa-klucze (od 3 do 5),
- krótki biogram oraz zdjęcie w formacie JPG,
- adres mailowy.
Tekst winien być przesłany w formacie doc. i PDF na adres: proby.uwb@gmail.com
lub kolohum@gmail.com

Uwaga! Do artykułów nie dołączamy bibliografii.

·         tytuły książek, artykułów, filmów, spektakli, piosenek, albumów muzycznych zapisujemy kursywą bez cudzysłowu,
·         tytuły czasopism, dodatków do gazet, seriali zapisujemy czcionką prostą w cudzysłowie,
·         nazwy firm, stowarzyszeń, fundacji, ośrodków kulturalnych, produktów, serii wydawniczych zapisujemy bez cudzysłowu, czcionką prostą, dużymi literami, bez cudzysłowu (np. Fundacja Nowa Era),
·         cytaty krótsze niż trzy wersy zapisujemy w tekście głównym i ujmujemy je w cudzysłów apostrofowy („”). Cytaty powyżej 3 wersetów wyodrębniamy z tekstu głównego i zapisujemy bez cudzysłowu i wcięcia akapitowego z pojedynczą interlinią. Wcięcie cytatu z lewej strony powinno wynosić 2,5 cm,
·         wyrazy obcego pochodzenia zapisujemy kursywą,
·         w cudzysłowie apostrofowym piszemy słowa bądź wyrażenia dla ich zaakcentowania.

Przypisy
W całym artykule stosujemy wyłącznie przypisy dolne, polskie, przecinkowe.

Zapis:

·         Monografia jednoautorska
1 J. Tuwim,  Kwiaty polskie, Warszawa 1983, s. 12.

- gdy w następnym przypisie jest odnośnik do tego samego dzieła, który pochodzi z tej samej strony:
1 J. Tuwim,  Kwiaty polskie, Warszawa 1983, s. 12.
2 Tamże.

- gdy w następnym przypisie jest odnośnik do tego samego dzieła, ale pochodzi z innej strony:
1 J. Tuwim,  Kwiaty polskie, Warszawa 1983, s. 12.
2 Tamże, s. 14.

- gdy w artykule jest odnośnik do tego samego dzieła i nie ma więcej dzieł tego samego autora:
1 J. Tuwim,  Kwiaty polskie, Warszawa 1983, s. 12.
2 A. Puszkin, Lutnia Puszkina, wybrał i przeł. J. Tuwim, Warszawa 1949, s. 21.
3 J. Tuwim, dz. cyt., s. 17.

- gdy w artykule jest odnośnik do tego samego dzieła, ale jest więcej dzieł tego samego autora:
1 J. TuwimKwiaty polskie, Warszawa 1983, s. 12.
2 Tenże, Okulary, Warszawa 1979, s. 8.
3 TenżeKwiaty…, s. 12.

Taż – w przypadku kobiety autorki

Uwaga! Zasady redakcyjne związane z powtarzaniem się w tekście odnośników do tej samej publikacji i/lub tego samego autora, są identyczne w przypadku każdego rodzaju cytowanego źródła.

·         Fragment książki:
1 A. Mickiewicz, Romantyczność, w: tegoż, Wybór poezyj, t. 1, opr. C. Zgorzelski, Wrocław 1986, s. 34.
·         Artykuł w pracy zbiorowej, monografii wieloautorskiej:
1 E. Ozorowski, Apokalipsa – moc i słabość ludzkiego języka, w: Apokalipsa. Symbolika – Tradycja – Egzegeza, red. J. Ławski,  t. 2, Białystok  2007, s. 47.
·         Artykuł w czasopiśmie:
1 Z. Dunin Kozicki, Białystok w XVIII wieku, „Kwartalnik Litewski” 1910, z. 3, s. 59.
1 Z. Ciechanowski, Na śladach wierszy patriotycznych Borodzińskiego, „Biuletyn Miesięcznika Biblioteki Jagiellońskiej” 1955, nr 10-11, s. 7.
·         Strona internetowa:
1 F. Morawski, Życie Kajetana Koźmiana, w: „Polska Biblioteka Internetowa” [online]: http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=41868, dostęp: 12.03.2013.
2 YouTube, [online]: www.youtube.com, dostęp: 11.12.2009.
3 P. Bałdys, Życie na widoku – nowe media a kultura transparencji, „Media i Społeczeństwo”, nr 4, 2014, s. 42–55, [online] :


W wypadku, gdy tekstu danego autora nie cytujemy, lecz jedynie streszczamy, parafrazujemy lub do niego odsyłamy w celu znalezienia szerszej informacji, przypis poprzedzamy odpowiednio skrótem: Por. albo Zob.


________________________________

Czasopismo "Próby" jest dostępne online pod linkiem: