środa, 6 czerwca 2012

Przyjaźń i polityka w literaturze iberoamerykańskiej - SPOTKANIE

Już 14 czerwca o godzinie 17:00
odbędzie się spotkanie
z doktorem Ryszardem Gajem - filozofem, znawcą literatury iberoamerykańskiej.


Tematem spotkania będzie "Przyjaźń i polityka w literaturze iberoamerykańskiej".Doktor Gaj przybliży nam sylwetki m.in. M.V.Llosy oraz G.G.Márqueza.Zapraszamy! / !Os invitamos!
Wydział Filologiczny UwB
Plac Uniwersytecki 1
s. 47

Nowy Zarząd Klubu Humanistów

W nowy rok akademicki wkraczamy z nową siłą! 29 listopada został wybrany Zarząd Klubu Humanistów, który będzie sprawował pieczę nad kołem...